Thiên Thần Sa Ngã

MORGANA

Vai Trò

PHÁP SƯ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

LỰC HÚT TÂM LINH
NỘI TẠI
Morgana hút hồn kẻ địch, hồi máu dựa trên sát thương cô gây ra cho tướng, lính to, quái vừa và quái to.