MISS FORTUNE

Thợ Săn Tiền Thưởng

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Đánh Yêu

Miss Fortune gây thêm sát thương vật lý mỗi khi đánh thường một mục tiêu mới.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 5 · MISS FORTUNE, THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG