Thợ Săn Tiền Thưởng

MISS FORTUNE

Vai Trò

XẠ THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Đánh Yêu
NỘI TẠI
Miss Fortune gây thêm sát thương vật lý mỗi khi đánh thường một mục tiêu mới.