MASTER YI

Kiếm Sư Wuju

VAI TRÒSÁT THỦ / ĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Chém Đôi

Sau vài đòn đánh liên tiếp, Master Yi sẽ chém hai nhát liên tiếp.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · MASTER YI, KIẾM SƯ WUJU