Ma Cây

Maokai

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

MA PHÁP NHỰA CÂY
NỘI TẠI
Đòn đánh của Maokai sẽ hồi máu cho ông và gây thêm sát thương, hiệu ứng này có thời gian hồi chiêu khá lâu. Mỗi khi Maokai sử dụng chiêu thức hoặc trúng chiêu của đối thủ, hồi chiêu này sẽ được giảm.