LUX

Tiểu Thư Ánh Sáng

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Chớp Lửa Soi Rọi

Các kỹ năng sát thương của Lux phủ năng lượng lên kẻ địch trong 5 giây. Đòn đánh kế tiếp của Lux đốt cháy năng lượng này, gây thêm sát thương (tùy theo cấp của Lux) lên mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · LUX, TIỂU THƯ ÁNH SÁNG