Tiểu Thư Ánh Sáng

LUX

Vai Trò

PHÁP SƯ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Chớp Lửa Soi Rọi
NỘI TẠI
Các kỹ năng sát thương của Lux phủ năng lượng lên kẻ địch trong 5 giây. Đòn đánh kế tiếp của Lux đốt cháy năng lượng này, gây thêm sát thương (tùy theo cấp của Lux) lên mục tiêu.