the Purifier

Lucian

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

XẠ THỦ ÁNH SÁNG
NỘI TẠI
Mỗi khi Lucian dùng 1 kỹ năng, đòn đánh kế tiếp của anh sẽ trở thành cú bắn đôi.