Nụ Hoa Bẽn Lẽn

LILLIA

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

QUYỀN TRƯỢNG MỘNG MỊ
NỘI TẠI
Tấn công tướng hoặc quái bằng kỹ năng sẽ gây thêm một lượng sát thương theo thời gian tương đương Máu tối đa của mục tiêu.