Bình Minh Rực Rỡ

LEONA

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

ÁNH SÁNG MẶT TRỜI
NỘI TẠI
Các kỹ năng gây sát thương đặt Ánh Sáng Mặt Trời lên kẻ địch. Khi tướng đồng minh gây sát thương lên những kẻ này, họ tiêu thụ Ánh Sáng Mặt Trời để gây thêm sát thương phép.