Kennen

Trái Tim Sấm Sét

VAI TRÒPHÁP SƯ / XẠ THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Nội tại
DẤU ẤN SẤM SÉT

Kennen làm choáng kẻ địch bị trúng kĩ năng của mình 3 lần.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · KENNEN, TRÁI TIM SẤM SÉT