Trái Tim Sấm Sét

Kennen

Vai Trò

PHÁP SƯ / XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

DẤU ẤN SẤM SÉT
Nội tại
Kennen làm choáng kẻ địch bị trúng kĩ năng của mình 3 lần.