Tử Thần Bóng Tối

KAYN

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

LƯỠI HÁI DARKIN
NỘI TẠI
Kayn sở hữu một vũ khí cổ đại và chiến đấu với Rhaast, gã darkin bên trong để giành quyền kiểm soát. Hoặc Darkin sẽ thắng, hoặc Kayn sẽ làm chủ Rhaast và trở thành Sát Thủ Bóng Tối. Darkin: Hồi máu bằng một phần sát thương kỹ năng gây lên tướng. Sát Thủ Bóng Tối: Gây thêm sát thương trong vài giây đầu khi giao tranh với tướng địch.