Thiên Thần Phán Quyết

KAYLE

Vai Trò

ĐẤU SĨ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

THƯỢNG NHÂN CẢNH GIỚI
NỘI TẠI
Đòn đánh của Kayle được cường hóa khi cô lên cấp và cộng điểm kỹ năng. Đôi cánh của cô ngày một rực rỡ hơn, dần dần tăng Tốc Độ Đánh, Tốc Độ Di Chuyển, Tầm Đánh và bắn sóng lửa khi đánh.