Ác Kiếm

KATARINA

Vai Trò

SÁT THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

THAM LAM
NỘI TẠI
Mỗi lần kẻ địch hy sinh sau khi vừa nhận sát thương từ Katarina, hồi chiêu các kỹ năng của cô sẽ được giảm đáng kể. Nếu Katarina nhặt 1 Dao Găm, cô sẽ sử dụng nó để chém và gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch ở gần.