Mũi Giáo Phục Hận

KALISTA

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

PHONG THÁI QUÂN NHÂN
NỘI TẠI
Ra lệnh di chuyển khi Kalista đang đánh thường hoặc dùng Đâm Xuyên sẽ khiến cô phóng về hướng đó khi tung đòn đánh.