Ái Nữ Hư Không

KAI'SA

Vai Trò

XẠ THỦ / SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

VỎ BỌC CỘNG SINH
NỘI TẠI
Đòn đánh thường của Kai'Sa cộng dồn Điện Dịch, gây thêm sát thương phép tăng dần. Hiệu ứng bất động của đồng minh giúp cộng dồn Điện Dịch. Ngoài ra, hướng lên trang bị của Kai'Sa sẽ nâng cấp các kỹ năng cơ bản.