Nghệ Sĩ Tử Thần

JHIN

Vai Trò

XẠ THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Lời Thì Thầm
NỘI TẠI
Khẩu đại bác cầm tay của Jhin, Lời Thì Thầm, là một công cụ gây sát thương cực lớn với độ chính xác cao. Nó được bắn theo một tốc độ cố định và chỉ chứa được 4 viên đạn. Jhin nhuộm viên đạn cuối cùng bằng phép thuật hắc ám để ra đòn chí mạng và gây thêm sát thương kết liễu. Bất cứ khi nào Lời Thì Thầm chí mạng, Jhin sẽ được tăng mạnh tốc độ di chuyển.