JAX

Bậc Thầy Vũ Khí

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Không Khoan Nhượng

Các đòn đánh thường liên tiếp của Jax sẽ liên tục gia tăng cho hắn Tốc Độ Đánh.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · JAX, BẬC THẦY VŨ KHÍ