Biểu Tượng Của Demacia

JARVAN IV

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Thương Thuật
NỘI TẠI
Đòn đánh thường đầu tiên của Jarvan IV lên một kẻ địch sẽ gây thêm sát thương vật lý dựa theo máu hiện tại của mục tiêu. Hiệu ứng không thể xảy ra trên cùng một kẻ địch trong vài giây.