JANNA

Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Thuận Gió

Nội tại tăng Tốc Độ Di Chuyển cho Janna, và các đồng minh gần đó được tăng tốc tương tự khi đi về phía cô.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · JANNA, CƠN THỊNH NỘ CỦA BÃO TỐ