Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố

JANNA

Vai Trò

HỖ TRỢ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Thuận Gió
NỘI TẠI
Nội tại cho Janna tốc độ di chuyển và các đồng minh gần đó được tăng tốc tương tự.