Vũ Kiếm Sư

IRELIA

Vai Trò

ĐẤU SĨ / SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

Ý CHÍ IONIA
NỘI TẠI
Khi Irelia dùng kỹ năng trúng kẻ địch, cô nhận thêm Tốc độ Đánh cộng dồn. Ở số cộng dồn tối đa, cô gây thêm sát thương trên mỗi đòn đánh.