Bóng Ma Chiến Tranh

HECARIM

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

ĐƯỜNG RA TRẬN
NỘI TẠI
Hecarim nhận thêm Sức Mạnh Công Kích tương đương với số phần trăm Tốc Độ Di Chuyển được cộng thêm của hắn.