Búp Bê Ước Nguyện

GWEN

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

NGÀN NHÁT CẮT
NỘI TẠI
Đòn đánh thường của Gwen gây thêm sát thương phép theo lượng máu của mục tiêu. Cô sẽ được hồi máu bằng với một phần lượng sát thương gây lên tướng nhờ hiệu ứng này.