GAREN

Sức Mạnh Của Demacia

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Bền bỉ

Nếu Garen không bị đánh trúng bởi đòn đánh thường hoặc kỹ năng của kẻ địch trong thời gian nhất định, anh được hồi lại một phần máu tối đa mỗi giây.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · GAREN, SỨC MẠNH CỦA DEMACIA