Vệ Thần Khổng Lồ

GALIO

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

CÚ NỆN KHỔNG LỒ
NỘI TẠI
Cứ sau vài giây, đòn đánh kế tiếp của Galio sẽ gây thêm sát thương phép trong một phạm vi.