FIZZ

Chú Cá Tinh Nghịch

VAI TRÒSÁT THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
ĐINH BA HẢI THẠCH

Đòn đánh thường của Fizz gây thêm sát thương theo thời gian.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · FIZZ, CHÚ CÁ TINH NGHỊCH