Chú Cá Tinh Nghịch

FIZZ

Vai Trò

SÁT THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

ĐINH BA HẢI THẠCH
NỘI TẠI
Đòn đánh thường của Fizz gây thêm sát thương theo thời gian.