Nhà Thám Hiểm

EZREAL

Vai Trò

XẠ THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Pháp Lực Gia Tăng
NỘI TẠI
Ezreal nhận thêm Tốc Độ Đánh mỗi khi dùng kỹ năng trúng đích, cộng dồn tối đa 4 lần.