EZREAL

Nhà Thám Hiểm

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Pháp Lực Gia Tăng

Ezreal nhận thêm Tốc Độ Đánh mỗi khi dùng kỹ năng trúng đích, cộng dồn tối đa 4 lần.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · EZREAL, NHÀ THÁM HIỂM