EVELYNN

Yêu Nữ

VAI TRÒSÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
YÊU ẢNH

Khi không giao tranh, Evelynn tiến vào trạng thái Yêu Ảnh. Yêu Ảnh hồi máu cho Evelynn nếu ả đang thấp máu và cho Ngụy Trang sau cấp 5.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · EVELYNN, YÊU NỮ