Yêu Nữ

EVELYNN

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

YÊU ẢNH
NỘI TẠI
Khi không giao tranh, Evelynn tiến vào trạng thái Yêu Ảnh. Yêu Ảnh hồi máu cho Evelynn nếu ả đang thấp máu và cho Ngụy Trang sau cấp 5.