Cậu Bé Đảo Lộn Thời Gian

EKKO

Vai Trò

SÁT THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

ĐỘNG CƠ Z CỘNG HƯỞNG
NỘI TẠI
Mỗi đòn tấn công hoặc kỹ năng gây sát thương thứ 3 đánh trúng cùng một mục tiêu sẽ gây thêm sát thương phép, nếu mục tiêu là tướng, Ekko được tăng tốc độ di chuyển.