Đao Phủ Kiêu Hùng

Draven

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

LIÊN MINH DRAVEN
NỘI TẠI
Draven nhận điểm Ngưỡng Mộ khi bắt được Rìu Xoay, tiêu diệt lính, quái rừng hoặc trụ. Hạ gục tướng địch sẽ cho Draven thêm vàng dựa trên số điểm Ngưỡng Mộ hiện có.