the Madman of Zaun

DR. MUNDO

Vai Trò

ĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

ĐIÊN THÌ CỨ ĐI
NỘI TẠI
Dr. Mundo miễn nhiễm hiệu ứng Làm Bất Động đầu tiên, thay vào đó sẽ mất Máu và văng ra một lọ hóa chất ở gần đó. Dr. Mundo có thể đi qua lọ hóa chất để nhặt lại, giúp hồi Máu và giảm hồi chiêu của kỹ năng này. Dr. Mundo cũng được tăng đáng kể lượng máu hồi phục.