DIANA

Vầng Trăng Ai Oán

VAI TRÒĐẤU SĨ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

Nội tại
GƯƠM ÁNH TRĂNG

Mỗi đòn đánh thứ 3 gây sát thương phép lan lên các kẻ địch gần đó. Sau khi dùng kỹ năng, Diana được tăng tốc độ đánh trong 3 đòn đánh kế tiếp.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · DIANA, VẦNG TRĂNG AI OÁN