Vầng Trăng Ai Oán

DIANA

Vai Trò

ĐẤU SĨ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

GƯƠM ÁNH TRĂNG
Nội tại
Mỗi đòn đánh thứ 3 gây sát thương phép lan lên các kẻ địch gần đó. Sau khi dùng kỹ năng, Diana được tăng tốc độ đánh trong 3 đòn đánh kế tiếp.