Đại Tướng Noxus

DARIUS

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

XUẤT HUYẾT
NỘI TẠI
Đòn đánh thường và kỹ năng tấn công của Darius khiến kẻ địch bị xuất huyết, gây sát thương vật lý theo thời gian, cộng dồn tối đa 5 lần. Ở điểm cộng dồn tối đa, Darius nhận hiệu ứng Sức Mạnh Noxus trong vài giây, tăng Sức Mạnh Công Kích và gây tối đa cộng dồn của Xuất Huyết lên mục tiêu thay vì 1 điểm.