CAMILLE

Bóng Thép

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Chống Chịu Thích Ứng

Đòn đánh thường lên tướng cho một lá chắn bằng 20% máu tối đa của Camille giúp chặn loại sát thương của chúng (Vật Lý hoặc Phép) trong một thời gian ngắn.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · CAMILLE, BÓNG THÉP