Cảnh Sát Trưởng Piltover

CAITLYN

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

THIỆN XẠ
NỘI TẠI
Sau một vài đòn đánh thường, hoặc đối với mục tiêu đạp phải bẫy, Caitlyn sẽ bắn một cú cực mạnh gây thêm sát thương dựa vào tỉ lệ chí mạng. Thiện Xạ của Caitlyn sẽ có tầm đánh tăng gấp đôi đối với mục tiêu bị mắc bẫy của cô.