BLITZCRANK

Người Máy Hơi Nước

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Lá Chắn Năng Lượng

Blitzcrank tạo một lá chắn bảo vệ dựa trên năng lượng của hắn khi thấp máu.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · BLITZCRANK, NGƯỜI MÁY HƠI NƯỚC