Người Máy Hơi Nước

BLITZCRANK

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Lá Chắn Năng Lượng
NỘI TẠI
Blitzcrank tạo một lá chắn bảo vệ dựa trên năng lượng của hắn khi thấp máu.