AURELION SOL

Ác Long Thượng Giới

VAI TRÒPHÁP SƯ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Trung Tâm Vũ Trụ

Vòng Sao quay quanh Aurelion, gây sát thương phép khi trúng kẻ địch.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · AURELION SOL, ÁC LONG THƯỢNG GIỚI