Cung Băng

ASHE

Vai Trò

XẠ THỦ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Băng Tiễn
NỘI TẠI
Các phát bắn của Ashe làm chậm mục tiêu, khiến cô gây thêm sát thương lên chúng. Đòn chí mạng của Ashe sẽ không gây thêm sát thương nhưng chúng sẽ làm mục tiêu bị chậm hơn nhiều.