ANNIE

Đứa Trẻ Bóng Tối

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Hỏa Cuồng

Sau mỗi 4 phép đã sử dụng, phép công kích tiếp theo của Annie sẽ làm choáng mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · ANNIE, ĐỨA TRẺ BÓNG TỐI