Đứa Trẻ Bóng Tối

ANNIE

Vai Trò

PHÁP SƯ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Hỏa Cuồng
NỘI TẠI
Sau mỗi 4 phép đã sử dụng, phép công kích tiếp theo của Annie sẽ làm choáng mục tiêu.