Xác Ướp U Sầu

AMUMU

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Cú Đập Nguyền Rủa
NỘI TẠI
Đòn đánh thường của Amumu sẽ Nguyền Rủa kẻ địch, khiến chúng chịu thêm sát thương chuẩn khi trúng sát thương phép.