Quái Vật Đầu Bò

ALISTAR

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Tiếng Gầm Chiến Thắng
NỘI TẠI
Alistar cộng dồn tiếng gầm bằng cách làm choáng hoặc đẩy lùi tướng địch hoặc khi có kẻ địch gần đó chết. Khi nạp đầy cộng dồn, hắn hồi máu cho mình và tất cả tướng đồng minh gần đó.