Vệ Binh Nổi Loạn

Akshan

Vai Trò

XẠ THỦ / SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN
NỘI TẠI
Mỗi đòn đánh hoặc kỹ năng thứ 3 gây thêm sát thương vật lý. Nếu gây sát thương lên tướng, nhận thêm khiên chắn sát thương trong chốc lát.