Akshan

Vệ Binh Nổi Loạn

VAI TRÒXạ Thủ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN

Mỗi đòn đánh hoặc kỹ năng thứ 3 gây thêm sát thương vật lý. Nếu gây sát thương lên tướng, nhận thêm khiên chắn sát thương trong chốc lát.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · AKSHAN, VỆ BINH NỔI LOẠN