SÁT THỦ ĐƠN ĐỘC

AKALI

Vai Trò

SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

DẤU ẤN SÁT THỦ
NỘI TẠI
Dùng kỹ năng sát thương tướng địch tạo một vòng năng lượng quanh chúng. Rời khỏi vòng này cường hóa đòn đánh kế tiếp của Akali, giúp tăng tầm đánh và sát thương.