Hồ Li Chín Đuôi

AHRI

Vai Trò

PHÁP SƯ / SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Hút Hồn
NỘI TẠI
Mỗi khi Ahri đánh trúng địch bằng phép, cô nhận được một điểm cộng dồn Hút Hồn. Khi đủ điểm cộng dồn, phép tiếp theo của cô đánh trúng địch sẽ hồi máu cho cô.