Quỷ Kiếm Darkin

AATROX

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

ĐƯỜNG KIẾM TUYỆT DIỆT
NỘI TẠI
Thường kỳ, đòn đánh kế tiếp của Aatrox sẽ gây thêm sát thương vật lý và hồi máu, dựa trên máu tối đa của mục tiêu.