ZED

จ้าวแห่งเงา

ตำแหน่งแอสแซสซิน
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Contempt for the Weak

การโจมตีปกติของ Zed ใส่เป้าหมายที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยจะสร้างโบนัสความเสียหายเป็นเวท เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้กับเป้าหมายเดิมหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · ZED, THE MASTER OF SHADOWS