XIN ZHAO

ผู้พิทักษ์แห่ง Demacia

ตำแหน่งไฟท์เตอร์ / แทงค์
ระดับความยากง่าย

สกิล

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

สกิลติดตัว
Determination

การโจมตีทุก ๆ 3 ครั้งจะสร้างโบนัสความเสียหายและฟื้นฟูพลังชีวิตของ Xin Zhao

สกินที่
สามารถใช้งานได้

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
1 / 7 · XIN ZHAO, THE SENESCHAL OF DEMACIA