Wukong

ราชันย์วานร

ตำแหน่งไฟทเตอร์ / แทงค์
ระดับความยากต่ำ

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
CRUSHING BLOWS

การโจมตีและสกิลของ Wukong และร่างโคลนของเขา จะทับซ้อน Crushing Blows สำหรับทุกครั้งที่ทับซ้อน Wukong และร่างโคลนของเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เป้าหมาย

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · WUKONG, THE MONKEY KING