VARUS

ศรแห่งการชำระแค้น

ตำแหน่งมาคส์แมน / เมจ
ระดับความยากปานกลาง

สกิล

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

สกิลติดตัว
Living Vengeance

เมื่อสังหารหรือช่วยสังหารศัตรู ความเร็วการโจมตีของ Varus จะเพิ่มขึ้นชั่วคราว หากเหยื่อเป็นแชมเปี้ยนเวลาจะนานขึ้น

สกินที่
สามารถใช้งานได้

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
1 / 7 · VARUS, THE ARROW OF RETRIBUTION