SORAKA

ธิดาแห่งดวงดาว

ตำแหน่งซัพพอร์ต / เมจ
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Salvation

Soraka จะเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อเธอเดินเข้าหาเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังชีวิตเหลือน้อย

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · SORAKA, THE STARCHILD