SION

เครื่องจักรสังหารคืนชีพ

ตำแหน่งแทงค์ / ไฟต์เตอร์
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
GLORY IN DEATH

หลังจากที่ Sion ถูกสังหาร เขาจะทำการคืนชีพตนเองขึ้นมาชั่วคราว โดยที่พลังชีวิตของเขาจะค่อย ๆ ลดลง การโจมตีของเขาจะรวดเร็วขึ้น จะฮีลตัวเอง และสร้างโบนัสความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายของเขา

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · SION เครื่องจักรสังหารคืนชีพ