SETT

เดอะบอส

ตำแหน่งไฟต์เตอร์
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
PIT GRIT

การโจมตีพื้นฐานของ Sett จะเป็นการสลับต่อยด้วยหมัดซ้ายและขวา โดยที่หมัดขวานั้นจะเร็วและรุนแรงกว่าเล็กน้อย และด้วยการเกลียดความพ่ายแพ้ ทำให้ Sett ได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติมตามพลังชีวิตที่หายไปของเขา

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · ลูกพี่ Sett